فایل های دسته بندی بیوگرافی - صفحه 1

راهنما و سمینار مفید برای معرفی الگوریتم تشخیص چهره

راهنما و سمینار مفید برای معرفی الگوریتم تشخیص چهره

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب تصویری من یک مربی (کوچ) هستم

من مربی هستم برای شما پدر یا مادر گرامی تا بهترین باشید با همدیگر با فرزندان با دیگران، مربی هستم برای فرزند شما تا استعدادها و پتانسیل های خود را بشناسد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب قدرت جذبه برایان تریسی و ران آردن

دانلود کتاب قدرت جذبه برایان تریسی و ران آردن

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب شاقول پاندولی ابوعلی سینا تالیف و تحقیق کریم زرگر

دانلود کتاب شاقول پاندولی ابوعلی سینا تالیف و تحقیق کریم زرگر

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت جمهوری آفريقای جنوبی

دانلود پاورپوینت جمهوری آفريقای جنوبی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت آناتومی انسانی

دانلود پاورپوینت آناتومی انسانی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کیس دوم

دانلود پاورپوینت کیس دوم

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کارنامه و زندگی هانيبال الخاص

دانلود پاورپوینت کارنامه و زندگی هانيبال الخاص

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی